• img-tel +00852-59346013
  • img-email sales@fpgamall.com
5SGXMA4K1F35I2WN

5SGXMA4K1F35I2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K2F35I3WN

5SGXMA4K2F35I3WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K2F40C1WN

5SGXMA4K2F40C1WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K1F35C1WN

5SGXMA4K1F35C1WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K1F35C2WN

5SGXMA4K1F35C2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4H2F35C2WN

5SGXMA4H2F35C2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K2F40C3WN

5SGXMA4K2F40C3WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K2F35C1WN

5SGXMA4K2F35C1WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4H1F35C1WN

5SGXMA4H1F35C1WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K2F40C2WN

5SGXMA4K2F40C2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4H1F35I2WN

5SGXMA4H1F35I2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K1F40I2WN

5SGXMA4K1F40I2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K1F40C1WN

5SGXMA4K1F40C1WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4H2F35I3WN

5SGXMA4H2F35I3WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4H3F35C3WN

5SGXMA4H3F35C3WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA4K1F40C1G

5SGXMA4K1F40C1G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA4K1F35C1G

5SGXMA4K1F35C1G

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4K1F40I2G

5SGXMA4K1F40I2G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA4K2F40C1G

5SGXMA4K2F40C1G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA4H1F35C1G

5SGXMA4H1F35C1G

IC FPGA 552 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4K1F35I2G

5SGXMA4K1F35I2G

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4K2F35C1G

5SGXMA4K2F35C1G

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4K1F35C1N

5SGXMA4K1F35C1N

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

5SGXMA4K1F35C1N

Detailed

5SGXMA4K2F40I2LG

5SGXMA4K2F40I2LG

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA4K2F40I2G

5SGXMA4K2F40I2G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA4H1F35I2G

5SGXMA4H1F35I2G

IC FPGA 552 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4H2F35C1G

5SGXMA4H2F35C1G

IC FPGA 552 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4H1F35C1N

5SGXMA4H1F35C1N

IC FPGA 552 I/O 1152FBGA

5SGXMA4H1F35C1N

Detailed

5SGXMA4K2F35I2G

5SGXMA4K2F35I2G

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4K2F35I2LG

5SGXMA4K2F35I2LG

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4K1F35I2N

5SGXMA4K1F35I2N

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

5SGXMA4K1F35I2N

Detailed

5SGXMA4K1F40C2LG

5SGXMA4K1F40C2LG

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA4K1F40C2G

5SGXMA4K1F40C2G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA4K2F35C1N

5SGXMA4K2F35C1N

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

5SGXMA4K2F35C1N

Detailed

5SGXMA4H2F35I2

5SGXMA4H2F35I2

IC FPGA 552 I/O 1152FBGA

5SGXMA4H2F35I2

Detailed

5SGXMA4H2F35I2G

5SGXMA4H2F35I2G

IC FPGA 552 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4H2F35I2LG

5SGXMA4H2F35I2LG

IC FPGA 552 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4H1F35I2N

5SGXMA4H1F35I2N

IC FPGA 552 I/O 1152FBGA

5SGXMA4H1F35I2N

Detailed

5SGXMA4K1F35C2LG

5SGXMA4K1F35C2LG

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA4K1F35C2G

5SGXMA4K1F35C2G

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed