• img-tel +00852-59346013
  • img-email sales@fpgamall.com

Total: 9

5SGXAF45NAB

5SGXAF45NAB

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXAF45NAA

5SGXAF45NAA

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXAF40NAG

5SGXAF40NAG

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXAF45NAE

5SGXAF45NAE

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXAF40NAD

5SGXAF40NAD

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXAF40NAF

5SGXAF40NAF

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXAF45NAD

5SGXAF45NAD

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXAF40NAB

5SGXAF40NAB

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXAF40NAC

5SGXAF40NAC

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed