• img-tel +00852-59346013
  • img-email info@fpgamall.com

Total: 24

5SGXMA3K1F40I1N

5SGXMA3K1F40I1N

2018

Detailed

5SGXMA3K1F40C2NCV

5SGXMA3K1F40C2NCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA3K1F35C2WN

5SGXMA3K1F35C2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA3K1F35I2WN

5SGXMA3K1F35I2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA3K1F40C1WN

5SGXMA3K1F40C1WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA3K1F40I2WN

5SGXMA3K1F40I2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA3K1F35C1WN

5SGXMA3K1F35C1WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA3K1F40C2WN

5SGXMA3K1F40C2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA3K1F40C1G

5SGXMA3K1F40C1G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA3K1F35C1G

5SGXMA3K1F35C1G

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA3K1F40I2G

5SGXMA3K1F40I2G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA3K1F35I2G

5SGXMA3K1F35I2G

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA3K1F35C1N

5SGXMA3K1F35C1N

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

5SGXMA3K1F35C1N

Detailed

5SGXMA3K1F40C2G

5SGXMA3K1F40C2G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA3K1F40C2LG

5SGXMA3K1F40C2LG

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA3K1F35I2N

5SGXMA3K1F35I2N

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

5SGXMA3K1F35I2N

Detailed

5SGXMA3K1F35C2LG

5SGXMA3K1F35C2LG

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA3K1F35C2G

5SGXMA3K1F35C2G

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

Detailed

5SGXMA3K1F35C2LN

5SGXMA3K1F35C2LN

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

5SGXMA3K1F35C2LN

Detailed

5SGXMA3K1F35C2N

5SGXMA3K1F35C2N

IC FPGA 432 I/O 1152FBGA

5SGXMA3K1F35C2N

Detailed

5SGXMA3K1F40C1N

5SGXMA3K1F40C1N

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA3K1F40C1N

Detailed

5SGXMA3K1F40C2LN

5SGXMA3K1F40C2LN

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA3K1F40C2LN

Detailed

5SGXMA3K1F40C2N

5SGXMA3K1F40C2N

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA3K1F40C2N

Detailed

5SGXMA3K1F40I2N

5SGXMA3K1F40I2N

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA3K1F40I2N

Detailed