• img-tel +00852-59346013
  • img-email info@fpgamall.com

Total: 16

5SGXMA7K2F40C4N

5SGXMA7K2F40C4N

2019

Detailed

5SGXMA7K2F40C2NCV

5SGXMA7K2F40C2NCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA7K2F40C3WN

5SGXMA7K2F40C3WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA7K2F40C1WN

5SGXMA7K2F40C1WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA7K2F40C2WN

5SGXMA7K2F40C2WN

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMA7K2F40C1G

5SGXMA7K2F40C1G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA7K2F40C2G

5SGXMA7K2F40C2G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA7K2F40C2LG

5SGXMA7K2F40C2LG

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA7K2F40C3G

5SGXMA7K2F40C3G

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

Detailed

5SGXMA7K2F40C1

5SGXMA7K2F40C1

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA7K2F40C1

Detailed

5SGXMA7K2F40C1N

5SGXMA7K2F40C1N

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA7K2F40C1N

Detailed

5SGXMA7K2F40C2

5SGXMA7K2F40C2

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA7K2F40C2

Detailed

5SGXMA7K2F40C2LN

5SGXMA7K2F40C2LN

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA7K2F40C2LN

Detailed

5SGXMA7K2F40C2N

5SGXMA7K2F40C2N

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA7K2F40C2N

Detailed

5SGXMA7K2F40C3

5SGXMA7K2F40C3

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA7K2F40C3

Detailed

5SGXMA7K2F40C3N

5SGXMA7K2F40C3N

IC FPGA 696 I/O 1517FBGA

5SGXMA7K2F40C3N

Detailed