• img-tel +00852-59346013
  • img-email info@fpgamall.com

Total: 17

5SGXMABK3H40I3NCV

5SGXMABK3H40I3NCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMABK3H40C3NCV

5SGXMABK3H40C3NCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMABK3H40C2NCV

5SGXMABK3H40C2NCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMABK3H40C2G

5SGXMABK3H40C2G

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

Detailed

5SGXMABK3H40I3LG

5SGXMABK3H40I3LG

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

Detailed

5SGXMABK3H40I3G

5SGXMABK3H40I3G

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

Detailed

5SGXMABK3H40C2LG

5SGXMABK3H40C2LG

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

Detailed

5SGXMABK3H40I4G

5SGXMABK3H40I4G

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

Detailed

5SGXMABK3H40C3G

5SGXMABK3H40C3G

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

Detailed

5SGXMABK3H40C4G

5SGXMABK3H40C4G

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

Detailed

5SGXMABK3H40I3LN

5SGXMABK3H40I3LN

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

5SGXMABK3H40I3LN

Detailed

5SGXMABK3H40I3N

5SGXMABK3H40I3N

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

5SGXMABK3H40I3N

Detailed

5SGXMABK3H40I4N

5SGXMABK3H40I4N

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

5SGXMABK3H40I4N

Detailed

5SGXMABK3H40C2LN

5SGXMABK3H40C2LN

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

5SGXMABK3H40C2LN

Detailed

5SGXMABK3H40C2N

5SGXMABK3H40C2N

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

5SGXMABK3H40C2N

Detailed

5SGXMABK3H40C3N

5SGXMABK3H40C3N

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

5SGXMABK3H40C3N

Detailed

5SGXMABK3H40C4N

5SGXMABK3H40C4N

IC FPGA 696 I/O 1517HBGA

5SGXMABK3H40C4N

Detailed