• img-tel +00852-59346013
  • img-email info@fpgamall.com

Total: 43

5SGXMABN2F45C4N

5SGXMABN2F45C4N

2019

Detailed

5SGXMABN3F45I3LG

5SGXMABN3F45I3LG

5SGXMABN3F45I3LG

Detailed

5SGXMABN2F45C2LNCV

5SGXMABN2F45C2LNCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMABN2F45C2NCV

5SGXMABN2F45C2NCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMABN2F45I2LNCV

5SGXMABN2F45I2LNCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMABN3F45C4NCV

5SGXMABN3F45C4NCV

IC FPGA STRATIX V GX FLIP CHIP

Detailed

5SGXMABN1F45I2LG

5SGXMABN1F45I2LG

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN1F45I2G

5SGXMABN1F45I2G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45I2

5SGXMABN2F45I2

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45I2

Detailed

5SGXMABN2F45I2LG

5SGXMABN2F45I2LG

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45I2G

5SGXMABN2F45I2G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN1F45I2LN

5SGXMABN1F45I2LN

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN1F45I2LN

Detailed

5SGXMABN1F45I2N

5SGXMABN1F45I2N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN1F45I2N

Detailed

5SGXMABN2F45I2N

5SGXMABN2F45I2N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45I2N

Detailed

5SGXMABN2F45I2LN

5SGXMABN2F45I2LN

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45I2LN

Detailed

5SGXMABN1F45C2LG

5SGXMABN1F45C2LG

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN1F45C2G

5SGXMABN1F45C2G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45I3G

5SGXMABN2F45I3G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45I3LG

5SGXMABN2F45I3LG

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45C2LG

5SGXMABN2F45C2LG

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45C2G

5SGXMABN2F45C2G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45C2

5SGXMABN2F45C2

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45C2

Detailed

5SGXMABN1F45C2N

5SGXMABN1F45C2N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN1F45C2N

Detailed

5SGXMABN1F45C2LN

5SGXMABN1F45C2LN

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN1F45C2LN

Detailed

5SGXMABN3F45I3G

5SGXMABN3F45I3G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45I3N

5SGXMABN2F45I3N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45I3N

Detailed

5SGXMABN2F45I3LN

5SGXMABN2F45I3LN

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45I3LN

Detailed

5SGXMABN3F45C2LG

5SGXMABN3F45C2LG

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN3F45C2G

5SGXMABN3F45C2G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN2F45C2N

5SGXMABN2F45C2N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45C2N

Detailed

5SGXMABN2F45C2LN

5SGXMABN2F45C2LN

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45C2LN

Detailed

5SGXMABN2F45C3G

5SGXMABN2F45C3G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN3F45I3N

5SGXMABN3F45I3N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN3F45I3N

Detailed

5SGXMABN3F45I3LN

5SGXMABN3F45I3LN

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN3F45I3LN

Detailed

5SGXMABN3F45C2N

5SGXMABN3F45C2N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN3F45C2N

Detailed

5SGXMABN3F45C2LN

5SGXMABN3F45C2LN

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN3F45C2LN

Detailed

5SGXMABN2F45C3N

5SGXMABN2F45C3N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN2F45C3N

Detailed

5SGXMABN3F45C3G

5SGXMABN3F45C3G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN3F45I4G

5SGXMABN3F45I4G

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

Detailed

5SGXMABN3F45C3N

5SGXMABN3F45C3N

IC FPGA 840 I/O 1932FCBGA

5SGXMABN3F45C3N

Detailed